Privacyverklaring

MG-verkoopstyling

Ons website-adres is: https://flowvisuals.nl.

MG-verkoopstyling verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aanbieden van informatie en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van onze dienstverlening. In bepaalde gevallen heeft MG-verkoopstyling bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij de uitvoering van sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om u te vragen naar eventueel aanvullende informatie.

Bescherming

MG-verkoopstyling is ervan overtuigd, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van groot belang is. MG-verkoopstyling heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle personen, die kennis kunnen nemen van de door MG-verkoopstyling vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet meer gebruikt mogen worden of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken.

Service

Hoewel MG-verkoopstyling er altijd naar streeft om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen wij verzoeken afwijzen, indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn, onredelijk grote technische inspanningen vereisen of praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Indien wij u toegang tot uw informatie kunnen bieden of deze kunnen corrigeren, zullen wij dit kosteloos doen, tenzij dit praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Wij streven ernaar onze diensten uit te voeren op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of moedwillige vernietiging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Wijzigingen

MG-verkoopstyling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2019.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Maayke Glastra, telefoonnummer 06 57 93 54 49

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.